หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรฺหมฺรํงสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก

ขอเชิญร่วมสร้างสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต พรฺหมฺรํงสี) องค์ใหญ่ที่สุดในโลก


 

PMoT02.jpg [1009x763px] ฝากรูป

5Q7wAr.jpg [1009x763px] ฝากรูป

๒๕  กรกฎาคม  ๒๕๕๗
 

Powered by GrandRurk Information Technology