หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   

   

 วัดสระลงเรือ ต.สระสงเรือ อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี

     

 www.WatSaLongRua.com / www.วัดสระลงเรือ.com 

 E-Mail : pkparud2011@gmail.com

โทร ๐๘๑ ๘๗๕ ๘๔๔๓


 
ชื่อผู้ส่ง : * 
อีเมล์ผู้ส่ง : * 
ชื่อเรื่อง :    
รายละเอียด :    
     
    
Powered by GrandRurk Information Technology