หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี El mejor sitio de réplicas de relojes suizos: replicas relojes

replique montre /br>   
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวายลูกนิมิต

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวายลูกนิมิต


ในงาน ผูกพันธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ณ วัดสระลงเรือ

ราคา 5,000 บาท

โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย สาขา อู่ทอง

ชื่อบัญชี วัด สระลงเรือ (งานปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองเรือใหญ่) เลขที่บัญชี 538-2-18855-9

ติดต่อสอบถาม โทร. 081-191-8811


คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
Powered by GrandRurk Information Technology