หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   
        ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 4 (ถนนเพชรเกษม) ผ่านจังหวัดนครปฐม โดยใช้เส้นทางไป
จังหวัดสุพรรณบุรี เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) วิ่งตามเส้นทางจนถึง
สามแยกจรเข้สามพันไปทางขวา และเมื่อถึงสามแยกบ่อพลอย (ประมาณ กม.ที่ 67 ) ให้เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง
เพื่อเข้าทางหลวงหมายเลข 3342 (บ่อพลอย - อู่ทอง) วิ่งรถตรงไปประมาณ 11 กม. ถึงสี่แยกไผ่สี เลี้ยวขวา
เข้าทางหลวงหมายเลข 3443 (ตลุงเหนือ) ตรงไปประมาณ 1.5 กม. ผ่าน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม
และโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบลสระลงเรือ วัดสระลงเรือ จะอยู่ฝั่งตรงข้าม โดยจะมองเห็น
เรือสุพรรณหงส์ ลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนถึงวัดสระลงเรือ
        ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 324 (ถนนอู่ทอง) วิ่งตรงไปจนถึงสามแยก จุดบรรจบกับทางหลวง
หมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) เลี้ยวซ้าย ผ่านสามแยกจรเข้สามพันไปทางขวา และเมื่อถึงสามแยก
บ่อพลอยให้เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 3342 (บ่อพลอย - อู่ทอง) วิ่งรถตรงไปประมาณ 11 กม.
ถึงสี่แยกไผ่สี เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3443 (ตลุงเหนือ) ตรงไปประมาณ 1.5 กม. ผ่าน โรงเรียน
ห้วยกระเจาพิทยาคม และโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบลสระลงเรือ วัดสระลงเรือ จะอยู่ฝั่งตรงข้าม
โดยจะมองเห็น เรือสุพรรณหงส์ลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก ก่อนถึงวัดสระลงเรือ
        ใช้ทางหลวงหมายเลข 321 (ถนนมาลัยแมน) มุ่งตรงไปจังหวัดนครปฐม ผ่านสามแยกอำเภออู่ทอง
เมื่อถึงสามแยกบ่อพลอย ให้เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3342 (บ่อพลอย - อู่ทอง) วิ่งรถตรงไป
ประมาณ 11 กม. ถึงสี่แยกไผ่สี เลี้ยวขวาเข้าทางหลวงหมายเลข 3443 (ตลุงเหนือ) ตรงไปประมาณ
1.5 กม. ผ่าน โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม และโรงพยาบาลส่งเสริมคุณภาพตำบลสระลงเรือ
วัดสระลงเรือ จะอยู่ฝั่งตรงข้าม โดยจะมองเห็นเรือสุพรรณหงส์ ลำที่ใหญ่ที่สุดในโลก
ก่อนถึงวัดสระลงเรือ


ดูแผนที่ : วัดสระลงเรือ จ.กาญจนบุรี ใน Google
Powered by GrandRurk Information Technology