หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


เปิดแล้ววันนี้ เรือสุพรรณหงส์ และนมัสการ พระราหู

เปิดแล้ววันนี้ ที่วัดสระโรงเรือ .. ขอเชิญเที่ยวชม เรือสุพรรณหงส์ และนมัสการพระราหู โดยเครื่องบูชาได้จัดเตรียมไว้ให้พร้อมสรรพแล้ว..

๑๑  มิถุนายน  ๒๕๖๓
 

Powered by GrandRurk Information Technology