หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพจองมีดตัดหวาย ราคาเล่มละ 5,000 บาท


โดยสามารถโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารนครหลวงไทย สาขา อู่ทอง

ชื่อบัญชี วัด สระลงเรือ (งานปิดทองฝังลูกนิมิตฉลองเรือใหญ่) เลขที่บัญชี 538-2-18855-9 

ติดต่อสอบถาม โทร. 081-191-8811

๑๘  กันยายน  ๒๕๕๓
 

Powered by GrandRurk Information Technology