หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


ของที่ระลึกในงาน ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต

ของที่ระลึกในงาน ผูกพัทธสีมา ปิดทอง ฝังลูกนิมิต ณ วัดสระลงเรือ ที่จัดขึ้น ในวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2554


ตัวอย่างของที่ระลึก

๑  กันยายน  ๒๕๕๓
 

Powered by GrandRurk Information Technology