หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


เรือสุพรรณหงส์ และ เรือนาคราช หน้าอุโบสถ
 
รอบพระอุโบสถได้สร้างเรือขึ้นมา 2 ลำ เรือลำด้านขวามือเป็นเรือสุพรรณหงส์ เรือลำด้านซ้ายมือเป็นเรือนาคราช ในลักษณะให้เรือ 2 ลำนี้หามพระอุโบสถไว้ ให้อยู่ด้านบนเรือ    

  รูปภาพ เรือสุพรรณหงส์ และ เรือนาคราช หน้าอุโบสถ  

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หัวเรือนาคราช จำลอง ด้านหน้าซ้ายอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ท้ายเรือสุพรรณหงส์ จำลอง ด้านหลังขวาอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หัวเรือสุพรรณหงส์ จำลอง ด้านหน้าขวาอุโบสถ
Powered by GrandRurk Information Technology