หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี El mejor sitio de réplicas de relojes suizos: replicas relojes

replique montre /br>   


อุโบสถ
 

iwc replica UK

best replica watches uk

top swiss fake watches uk

  รูปภาพ อุโบสถ  

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่โดยรอบอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
กำแพงรอบนอกอุโบสถ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
รูปปั้นสิงโตหน้าอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พญานาคบริเวณทางขึ้น
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
กำแพงรอบอุโบสถ2
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลังคาอุโบสถ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
บันไดทางขึ้นบริเวณรอบอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระพุทธรูปหน้าประตูทางเข้าอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ด้านหน้าอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ทางเข้าอุโบสถ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
กำแพงรอบอุโบสถ
Powered by GrandRurk Information Technology