หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


อุโบสถ
 

  รูปภาพ อุโบสถ  

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พื้นที่โดยรอบอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
กำแพงรอบนอกอุโบสถ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
รูปปั้นสิงโตหน้าอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พญานาคบริเวณทางขึ้น
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
กำแพงรอบอุโบสถ2
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลังคาอุโบสถ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
บันไดทางขึ้นบริเวณรอบอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระพุทธรูปหน้าประตูทางเข้าอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ด้านหน้าอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ทางเข้าอุโบสถ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
กำแพงรอบอุโบสถ
Powered by GrandRurk Information Technology