หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


พระบรมสารีริกธาตุ
เรือสุพรรณหงส์
เรือสุพรรณหงส์ (กำลังก่อสร้าง3)
ศาลาเจ้าแม่กวนอิมกลางน้ำ
เรือสุพรรณหงส์ (กำลังก่อสร้าง2)
เรือสุพรรณหงส์ (กำลังก่อสร้าง1)
เรือสุพรรณหงส์ และ เรือนาคราช หน้าอุโบสถ
อุโบสถ
เมืองสวรรค์ ภายในอุโบสถ
เมืองนรก


    หน้า : [1] 2
Powered by GrandRurk Information Technology