หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


วันวิสาขบูชา
บรรยากาศการทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่วัดสระลงเรือ
 
บรรยากาศการทำบุญ เนื่องในวันวิสาขบูชาที่วัดสระลงเรือ  และร่วมเวียนเทียนในตอนเย็น

๑ มิถุนายน ๒๕๕๓

  รูปภาพ วันวิสาขบูชา  

Powered by GrandRurk Information Technology