หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


พระมหากษัตริย์ไทย
 

  รูปภาพ พระมหากษัตริย์ไทย  

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
สมเด็จพระปิยะมหาราช
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
สมเด็จพระนเรศวรมหาราช
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พ่อขุนรามคำแหง

Powered by GrandRurk Information Technology