หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


พระพุทธรูป
 

  รูปภาพ พระพุทธรูป   

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ศาลาพระพุทธอนันตภูมิสุคุตโต (หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ)
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระพุทธอนันตภูมิสุคุตโต (หลวงพ่อใหญ่องค์ดำ)
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระพุทธรูปในอุโบสถ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระพุทธรูปในอุโบสถ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระพุทธรูปองค์ดำ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระพุทธรูปปรางลีลา ด้านหน้าอุโบสถ
Powered by GrandRurk Information Technology