หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


พระเกจิ
 
วัดสระลงเรือ
จัดสร้างไว้เป็นอนุสรณ์เนื่องในงานปิดทองฝังลูกนิมิต ปี ๒๕๕๔
ซึ่งพระอาจารย์เหล่านี้ ได้สร้างคุณาประการให้กับพุทธศาสนาอย่างอเนกอนันต์

  รูปภาพ พระเกจิ  

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
การจัดสร้างพระเกจิ 3
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
การจัดสร้างพระเกจิ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
การจัดสร้างพระเกจิ 2
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระครูอรัญกาญจนเขต

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่แหวน
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระอาจารย์ฝั้น
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อสงฆ์
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงตามหาบัว

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อพูล
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่ชื่น
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจ้าคุณพระมงคลเทพมุนี (หลวงพ่อสด)
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อเคน

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อเพชร
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่เสาร์
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระอุดมประชานาถ ( หลวงพ่อเปิ่น )
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อเดิม

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อท่านคล้าย
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อโหน่ง
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อเจริญ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ท่านเจ้าคุณนรรัตนราชมานิต

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่ทอง
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อเงิน
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่สุข
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อคง

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่มั่น
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่แก้ว
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่รอด

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระมหาอุตตมะรัมโภภิกขุ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อฤาษีลิงดำ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อขอม
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อเกษม

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อลำใย
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่หลิว
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่คร่ำ
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระครูญาณวิวาศ (หลวงพ่อแดง)

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่ทิม
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงพ่อสง่า
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
หลวงปู่เผือก
Powered by GrandRurk Information Technology