หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


เทพเจ้าจีน
 

  รูปภาพ เทพเจ้าจีน  

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระสังฆจาย
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เปาปุ้นจิ้น
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจ้าแม่เขาสามมุก
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจ้าพ่อเสือ

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
ใช่เซ่งเฮี้ย
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจ้าพ่อกวนอู
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจ้าแม่กวนอิม
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
พระถังธรรมจั๋ง

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจ้าพ่อเห้งเจีย
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจ้าแม่ทัพทิม
Powered by GrandRurk Information Technology