หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


เรือโบราณ
 

  รูปภาพ เรือโบราณ  

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เรือโบราณ10
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เรือโบราณ09
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เรือโบราณ08
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เรือโบราณ 07

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เรือโบราณ06
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เรือโบราณ05
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เรือโบราณ04
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เรือโบราณ03

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เรือโบราณ02
Powered by GrandRurk Information Technology