หนึ่งในไทย ยิ่งใหญ่ในสยาม ต้องวัดสระลงเรือ ตำบลสระลงเรือ อำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี   


เจดีย์เก่า
 

  รูปภาพ เจดีย์เก่า  

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจดีย์เก่า5
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจดีย์เก่า4
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจดีย์เก่า3
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจดีย์เก่าที่ยังเหลืออยู่

คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจดีย์เก่า รูปที่ 2
คลิกเพื่อดูภาพขนาดใหญ่
เจดีย์เก่า
Powered by GrandRurk Information Technology